Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Historie
 

Primárním cílem budování městských kamerových dohlížecích systémů (dále jen MKDS) je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, které jsou exponovány jak z hlediska páchání trestné činnosti, tak z hlediska pohybu velkého množství obyvatel. MKDS slouží k dohledu na dodržování veřejného pořádku a k předcházení trestné činnosti a přestupků. Zvyšují pocit bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách. Zároveň jsou využitelné pro koordinaci postupu bezpečnostních složek (obecní policie a Policie ČR) při zásazích proti pachatelům trestné činnosti, slouží k vyhodnocování postupu policie z hlediska taktiky zásahu i z hlediska možných stížností občanů na jednání ozbrojených složek. Mohou být využity v případě teroristických ataků, živelních katastrof, při ohrožení života a dále plní celou řadu dalších funkcí.
 
Město Žatec poprvé obdrželo státní dotaci na vybudování městského kamerového monitorovacího systému v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství“ v roce 1997 – I. Etapa. Pokračování programu MV ČR v roce 1998 – II. Etapa. Proběhlo zbudování 7 kamerových bodů.
 
Informace o provozu městského kamerového dohlížecího systému.
Obsluhu MKDS tvoří vyškolení civilní zaměstnanci městské policie. Záznamy z kamer jsou uchovány v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. (přístupné pouze přes analytické centrum).
K předávání záznamů dochází pouze na základě písemné žádosti Policie ČR, předání je protokolováno.
Ochrana soukromí občanů je zajištěna technicky i personálně. Technicky jsou nastaveny parametry možného snímání a „zakázané“ soukromé zóny nelze systémem sledovat (např.okna budov).
Financováno dotací MV ČR a Evropské unie.