Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
Historie Městské policie Žatec 
 

 

Městská policie Žatec vznikla přijetím Obecně závazné vyhlášky č.2/1992 zastupitelstvem města dne 30. dubna 1992. Prvními členy žatecké městské policie byli stávající inspektoři veřejného pořádku v počtu pěti osob, kteří tak plynule navázali na předchozí činnost. Sídlo městské policie bylo na náměstí Svobody č. p. 143, ve třetím patře v budově ve dvoře objektu. Tam sídlila až do r. 1995.  V této době docházelo k zvyšování počtu zaměstnanců (až na počet 35) a uvedené prostory přestaly vyhovovat. Proto bylo přistoupeno k přestěhování do č. p. 127 na náměstí 5. května, kde sídlí MP dodnes.

 

Prvotní výcvik (teoretická a odborná příprava, společná hlídková činnost) nových strážníků byl v počátcích vzniku obecních (městských) policií zabezpečován ve spolupráci s Policií ČR až do vzniku specializovaných akreditovaných školících center, která se na výcviku a organizování přípravy budoucích či stávajících strážníků podílejí dodnes.

 

S ohledem na rozšiřování činností, které městská policie zabezpečuje, docházelo postupně i k modernizaci materiálně technického vybavení. Byla zprovozněna tísňová telefonní linka a radiová síť, pořízena služební vozidla, výpočetní technika, jízdní kola, pomůcky pro odchyt volně pobíhajících psů atd. V rámci programů prevence kriminality využívá městská policie kamery městského dohlížecího systému.

 

Městská policie, která se dnes již stala nedílnou součástí města, po celou dobu své existence úzce spolupracuje s jednotlivými odbory městského úřadu a se složkami Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Rychlá záchranná služba). Na kvalitní úrovni je rovněž pravidelně realizována spolupráce se žateckou vojenskou posádkou, dobrovolnými hasiči a záchranáři.       

Strážníci se velkou měrou podílejí i na zajištění kulturně společenských akcích pořádaných městem či ostatními organizacemi.

 

Již několik let se městská policie aktivně podílí na realizaci  „programu prevence kriminality“. Strážníci se v jeho rámci zaměřují formou besed a přednášek na mateřské, základní a střední školy. Specifickou skupinou, které je věnována pozornost jsou senioři.

 

Městská policie Žatec se při výkony služby snaží neustále rozšiřovat oblasti své činnosti a jejím cílem je dokázat aktivně reagovat na podněty obyvatel.