Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nové výběrové řízení


Město Žatec,

zastoupené místostarostou města

 

vyhlašuje dnem  04. 01. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici

 

Strážník Městské policie Žatec

 

Místo výkonu práce:

Katastr města Žatec včetně místních částí

 

Platové zařazení:

Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 v platném znění – platová třída 8

 

Vyhlašovatel:

Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 01

 

Druh práce:

Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii

 

Požadavky:

 • státní občan České republiky
 • věk nejméně 18 let
 • tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle zákona

č. 553/1991 Sb.

 • bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb.)
 • spolehlivost (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb.)
 • minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 

Ostatní předpoklady:

 • ovládání PC – Microsoft a Excel, Outlook Expres
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona

č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou

 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou
 • znalost cizího jazyka výhodou

 

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá písemnou přihlášku, která je ke stažení na www.mpzatec.cz a obsahuje:

 • příjmení, jméno a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonický kontakt, email
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • poslední zaměstnavatel
 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ne starší než 3 měsíce
 • souhlas s absolvováním testů fyzické připravenosti a psychologického vyšetření

 

Uchazeč dále přiloží k přihlášce následující doklady:

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení, event. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • lékařskou zprávu o způsobilosti k výkonu práce strážníka ve směnném provozu

 

Místo podání přihlášek:

Podatelna Městského úřadu Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

 

Způsob podání přihlášek:

Osobně nebo poštou v zalepené obálce s nadpisem „MP – výběrové řízení – Strážník 2022“ – NEOTVÍRAT!

 

Lhůta k podání přihlášek:

Do 31. 01. 2022 do 12:00 hodin

 

Bližší informace:  MP Žatec, telefon 415 736 600,

e-mail: mpzatec@mesto-zatec.cz

 

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona

č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Odborné psychologické vyšetření hradí uchazeč.

Veškeré dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům vráceny.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Předpokládaný nástup 1. 5. 2022.

                                                                            Ing. Radim Laibl

                                                                        místostarosta města

 

 

2. Přihláška k výběrovému řízení.docx (16.39 kB)

 

3. Životopis.docx (25.65 kB)