Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přednášky pro II. stupeň


Ve vyšších ročnících se přednášky zaměřují na páchání přestupků nezletilými a mladistvými osobami – problematika pořádku ve městě, přestupky porušující obecně závazné vyhlášky města (ničení zeleně, pálení ohňů, skládky aj.), vandalismus.

Vysvětlují se také pojmy přestupku a trestného činu. Uvádění příkladů z praxe. Následně je navazováno na trestní odpovědnost osob nezletilých a mladistvých s porovnáním osob dospělých (práva a povinnosti nás všech, práva policie vůči občanům).

Nejsou opomenuty i mezilidské vztahy (základní normy slušného chování). V dnešní době, ale bohužel je slušné chování mezi žáky odsouváno do pozadí. Vůbec si neuvědomují, že porušování těchto norem je šikana. Zde dochází k vysvětlení pojmu šikana, agresor a oběť. Způsob obrany, její následky a následně dopad zákona. Uvedení příkladů z praxe.