Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Autovraky


 

Městská policie provádí kontroly spojené s autovraky se zaměřením na komunikace a ostatní prostranství, při kterých úzce spolupracuje s odbory městského úřadu včetně kontrol sběren.

 

Za autovrak se považuje -  každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 (z.č. 185/2001 Sb.).

 

Povinnosti při nakládání s autovraky (z.č. 185/2001 Sb.)

§ 37

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

 

Pokud MP zjistí „ autovrak“ je zadokumentován a předán příslušnému odboru MěÚ (odbor dopravy a silničního hospodářství nebo – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí)

 

V případě, že kdokoli autovrak rozebere s úmyslem např. zpeněžit kovové části vozidla ve sběrných surovinách dopustí  se přestupku.

 

z.č. 13/1997 Sb.  O pozemních komunikacích

§19

Obecné užívání

 (3) Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku.

 

z.č. 185/2001 Sb. O odpadech

Přestupky

§ 69

(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč  fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,

 

Pokud vlastníte autovrak lze ho nechat odborně zlikvidovat specializovanou firmou (v Žatci např. Zlatý Chmel invest s.r.o, ulice Osvoboditelů 1156 Žatec, zástupce firmy : Marcel Bartoš, e-mail : zlaty.chmel.invest@seznam.cz , tel. 797600444) – likvidace vybraných autovraků je zdarma.